Gratis verzending vanaf €100 (BEL & NL)!

Voor 20u besteld, vandaag nog verzonden!

14 dagen retourneren!

Your cart

Your cart is empty

No worries, we've got what you're looking for

Chique Happens springt zeer zorgvuldig om met het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Indien er toch nog twijfels, onduidelijkheden of klachten zouden zijn kunnen consumenten ons op onderstaande gegevens contacteren.
Chique Happens
Astridlaan 12 Bus 8
3200 Aarschot
Ondernemingsnummer BE0768.668.679
 
Persoonsgegevens
Chique Happens zal in het kader van de (pre-)contractuele relatie met de klant diens persoonsgegevens verzamelen met het oog op het uitvoeren van onze dienstverlening. De klant geeft hierbij zijn toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming ('AVG' of 'GDPR'). Chique Happens treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor administratie, verwerking en opvolging van bestellingen en marketing (waaronder ook het versturen van een nieuwsbrief) indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegevens door de klant. Elke mailing bevat de mogelijkheid voor de klant om zich uit de mailinglijst te verwijderen.
Verzamelde gegevens:
  • e-mail adres
  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Betaalgegevens
  • Cookies en andere info over het gebruik van de website

Chique Happens bewaart jouw persoonsgegevens op een veilige manier en niet langer dan nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Delen van persoosgegevens met derden
Chique Happens maakt gebruik van derden-dienstverleners om onze diensten uit te voeren, bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, voor de verzending van onze producten. Deze partijen hebben toegang tot bepaalde noodzakelijke persoonlijke gegevens voor de uitvoering van hun dienstverlening. Zij zijn gebonden om deze niet te gebruiken voor andere doeleinden. Chique Happens zal uw data niet aan derden bezorgen behalve voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Rechten ivm. persoonsgegevens
Iedere klant heeft het recht om de op hem betrekking hebbende gegevens die verwerkt of bewaard worden in de bestanden van Chique Happens in te zien of te corrigeren. Contacteer ons via het contactformulier.
Chique Happens neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Chique Happens kan worden verhaald.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, zodat Chique Happens geen toegang heeft tot deze gegevens.